Integratieve therapie

"Op bepaalde momenten in ons leven kunnen we ondersteuning gebruiken"

Integratieve therapie

Innerforce Team HS049 web

Integratieve therapie is een vorm van therapie die aansluit bij de holistische visie van Acupunctuurhuis Innerforce. Het is een vorm waarbij elk niveau van ons mens-zijn de nodige aandacht krijgt; waar groei, ontwikkeling en eigen kracht centraal staan.

De basis van deze therapie is de Interactionele Vormgeving. Het is een vorm die vertrekt vanuit een integratieve visie en waarbij verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Het unieke karakter van elke stroming wordt hierbij niet uit het oog verloren. Gesprekstherapie wordt gecombineerd met het ervaringsgerichte, met het lichaamsgerichte en met een creatieve benadering. Er is aandacht voor het individu en voor het systeem waar men deel van uitmaakt, er is ook aandacht voor het grotere geheel. In een traject wordt bekeken welke vorm van therapie op dat moment het best aansluit bij jou.

Wat kan integratieve therapie doen?

Integratieve therapie kan helpen om dingen (terug) in beweging te brengen. Tijdens een traject kijken we naar je overtuigingen, naar je doel en naar je diepere verlangen. We gaan samen op pad en gaandeweg wordt het ‘denken’, het ‘doen’ en het ‘voelen’ verkend, er wordt gewerkt naar beweging en naar een evenwicht tussen deze 3 aspecten. Wanneer er beweging en evenwicht is, is er gerichte creatie/actie mogelijk, vanuit onze kern, in verbinding met ons (levens)doel.

Bovenstaande is uiteraard een levenslang proces. Op bepaalde momenten in ons leven kunnen we wat ondersteuning gebruiken in dat proces, integratieve therapie kan deze ondersteuning zijn. Het kan op zichzelf staan of het kan gecombineerd worden met andere werkvormen die binnen Acupunctuurhuis Innerforce aangeboden worden, waardoor ze elkaar kunnen versterken.

Een afspraak boeken bij Evy Stippelmans kan op woensdag in Acupunctuurhuis innerForce. Op andere dagen kunt u terecht in haar eigen praktijk te Hechtel.