Faq

Wat zijn de meeste gestelde

vragen

De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers FU SHI, PA KUA en HUANG TI. 

Keizer Huang Ti gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het klassiek boek “Huang Ti Nei Jing”, het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu

De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.

Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus een holistische of totale geneeskunde, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten meestal symptomatisch benadert.

De TCG evalueert de mens en zijn gezondheidstoestand energetisch, men zou kunnen zeggen functioneel. De westerse geneeskunde kijkt meer naar anatomische structuren, of materiële kenmerken van de mens.

Het inbrengen van de naald voelt men nauwelijks. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe. Dit geeft hetzij een elektrisch schokje, hetzij een zwaartegevoel. Dat nomen de Chinezen ‘Deqi’ en dit is ook noodzakelijk om invloed uit te oefenen op een acupunctuurpunt.


BAF-acupuncturisten werken enkel met steriele wegwerpnaalden en niet met zelf gesteriliseerde naalden. Dit uit hygiënisch en veiligheidsstandpunt.Algemeen kan men stellen, hoe acuter een probleem is, hoe sneller reactie optreedt, hoe chronischer, hoe langzamer. Soms is één behandeling zelfs voldoende om een recente of acute klacht op te lossen. Bij chronische klachten mag men reeds na enkele (4-5) behandelingen beterschap verwachten.Indien je beschikt over medische gegevens zoals recente bloeduitslagen, CT-scan, MRI, medische verslagen, meditcatielijst, enz, mag je dat meenemen. 

Best draag je makkelijke en losse kleding.

Je mag je eigen handdoek meebrengen. Vergeten...geen nood! 

Ja,

Als lid van de BAF ben ik gebonden aan de strenge toelatingsnormen. De opleiding vereiste zijn dan ook zeer hoog.
Elke BAF-acupuncturist:

  • is medisch geschoold: behorend tot KB 78, hoofdstuk 1 (arts, kinesitherapeut, verpleegkundige, vroedkundige).
  • is verzekerd en heeft een degelijke (verplichte groeps)polis beroeps aansprakelijkheid
  • gebruikt steriele wegwerpnaalden
  • heeft zich te houden aan de deontologische code
  • is verplicht tot permanente vorming

Als BAF-acupuncturiste ben ik ten alle tijden bereid (mits toestemming patiënt) om in de mate van het mogelijke informatie te verstrekken aan de behandelde arts en zal bij twijfel de patiënt terug verwijzen.

Lid van Belgian Acupuncture Federation BAF: 1.04.012.1


Indien een erkende acupuncturist of een arts de acupunctuur heeft uitgevoerd mag je bloed doneren. Er is wel een bewijs van erkenning nodig. Vraag het bewijs aan de acupuncturist !

Wat zijn de

Tarieven

Eerste Consult Acupunctuur : (Anamnese + behandeling)      60 euro

Vervolg sessies:  50 euro

Acugraph meting + protocol + behandeling : 60 euro ( preventie opvolging)Acupunctuur hond: 35 euro

Acupunctuur + screening Lecher-Antenne Paard: 95 euro plus verplaatsingskosten ( euro 0,35 )

Behandelingen door een acupuncturist die aangesloten is bij de BAF worden door enkele mutualiteiten gedeeltelijk terugbetaald. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw ziekenfonds.
Ook hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen terugbetalings- akkoorden afgesloten met BAF in het kader van hun (sport)ongevallen- en hospitalisatieverzekering. U kunt hierover informatie vinden in uw polisvoorwaarden.