Ons zelfhelend vermogen

Het zelfhelend vermogen van ons lichaam heeft mij altijd enorm geïnteresseerd. Als kind was je wel eens ziek of had je wel eens ergens pijn, maar genezen deed je meestal ook weer vanzelf.
Als je ouder wordt en ziektes eventueel complexer zijn,  is het moeilijker om je zelf te genezen…althans “denk” je.

-Hoe komt het dat genezen nu moeilijker gaat?
-Waarom krijgt iemand een ziekte?
-Hoe werkt ons eigen lichaam?
Vragen die mij altijd hebben achtervolgd en blijven achtervolgen. Ik wil alles weten….

Ik geloof dat ons lichaam voorbestemd is om lang gezond te zijn...
Ik geloof dat we ziek worden omdat ergens tijdens ons leven de balans in onszelf verstoord raakt. Bij sommige is dat al op hele jonge leeftijd, bij andere pas later.
Factoren als overerving, omgeving, opvoeding, sociale omgang, tradities of gewoonte spelen allemaal een rol en beïnvloeden elkaar.
Maar diep, diep vanbinnen zijn we allemaal hetzelfde, namelijk mens, met hetzelfde oerbrein en fysiologische functies.
We zijn vervreemd van onszelf, van onze natuurlijke instincten en impulsen. De stress op ons systeem is te groot aan het worden. Het gaat allemaal snel, we willen veel.
Tijd om terug te keren of tijd om ons zelf terug in de hand te nemen. Los van technologische snufjes en afhankelijkheid. Als we steeds dieper en sneller leren afstemmen op tekens die ons lichaam en onze omgeving ons geeft en leren schakelen in onze eigen fysiologie dan geeft ons dat een enorme rijkdom. Een rijkdom die niet te koop is maar zelf ontdekt dient te worden.


Als je niet op tijd aandacht besteed aan kleine tekens, kunnen ziektes groot worden. De ziekte geeft ons de kans om terug balans te vinden en de nodige zaken in ons leven aan te passen.
Balans heeft alles te maken met het leven in het “hier” en “nu”, terug naar onze natuur. Lichaam en geest samen gesmeed als 1 geheel. Zelf-helend vermogen kan dan stromen.
De weg  “terug naar onze natuur” vergt oa liefde voor jezelf,openheid, moed,  focus, discipline, zelfkennis en geloof. Dit vergt grote concentratie binnen een maatschappij   in een maatschappij die er alles aan doet om lichaam en geest gescheiden te houden. Dan spreek ik over overconsumptie, macht, materialisme, technologische snufjes,  maar ook “de onwetendheid van de mens” blijven stimuleren. In mijn vakgebied  “de onwetendheid van de mens over de kracht  en mogelijkheden van zijn lichaam”.

Hoewel  ons lichaam over een hele grote kracht beschikt, zijn we vergeten hoe we er gebruik van kunnen maken. We zijn zo vervreemd van onze eigen natuur dat we ons lichaam zijn gaan beschouwen als een “ding” i.p.v. een lichaam dat continu aan verandering onderhevig is. Vooral onderhevig aan gedachten, emoties, overtuigingen en conditioneringen.

Het “denken” over ons lichaam is zo beperkt dat veel mensen geloven dat ze het slachtoffer zijn van hun lichaam of ziekte.
Dit is een struikelblok die je moet overwinnen om het zelf-helend vermogen van je lichaam aan te spreken. Je moet geloven dat JIJ de ziekte niet bent  en dat ziekte jou hulp is naar gezondheid. Gezondheid op elk gebied in je leven, werk, relationeel, sociaal, emotioneel, mentaal en fysiek. Ziekte komt om de balans te herstellen. Het smeden van lichaam en geest  zodat je terug op pad kunt en je weg kan volgen in de richting die goed is voor jou. Het pad van het hart en de ziel.

Deze visie wordt niet altijd gedeeld in onze maatschappij.
Het wordt ons aangeleerd om lui te zijn. Overal bestaat een pilletje voor. De kloof tussen lichaam, geest en bewustzijn wordt alleen groter.


Werkelijk genezen gaat verder dan “ik wil mij beter voelen” of “symptomen oplossen”
Werkelijk genezen is je focus verder durven leggen dan de ziekte of beperking.
Werkelijk genezen is je dromen volgen, verbinding maken met je hart….
Werkelijk genezen vraagt moed, wil, introspectie, geloof, volhouden en liefde voor jezelf en het leven.


Ik zie het dan ook als één van mijn levensdoelen om mensen te inspireren (nieuwe) balans te vinden en hen te inspireren te vertrouwen op hun lichaam en zelf-helend
vermogen.

Read More…

Artikel pijnvermindering via Acupunctuur

Artikel pijn vermindering via acupunctuur

Artikel Telegraaf: 28 sept. 2012
Pijnvermindering via acupunctuur bewezen

Een internationaal onderzoek door negen epidemiologen en bio-statistici heeft uit individuele gegevens van 17.922 patiënten aangetoond, dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis).

Daarmee is het effect van deze tot nu toe alternatief genoemde behandeling overtuigend bewezen. Vooral vrouwen zoeken hun heil bij deze vorm van alternatieve geneeswijze. Zo ook vaak ter bestrijding van hoofdpijn, overgangsklachten en overgewicht.
Volgens de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is sprake van een doorbraak. Bovendien zullen de onderzoeksresultaten helpen om acupunctuur als volwaardige behandeling te zien binnen de zorg.


Afnemen
Hoewel uit veel onderzoeken blijkt dat medische klacht van mensen die een acupunctuur behandeling ondergaan afnemen ten opzichte van mensen die geen acupunctuur kregen, erkent de medische wereld deze onderzoeken niet of nauwelijks.
De afgelopen vier jaar heeft een internationaal team, geleid door onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, vergelijkende onderzoeken verzameld, waar acupunctuur vergeleken werd met placebo-acupunctuur. Uit 1000 beschikbare studies selecteerden zij 29 onderzoeken, waarbij 17.922 patiënten met chronische pijnklachten uit Amerika, Duitsland, Spanje en Zweden waren betrokken. Hierop voerden zij de grootste acupunctuur meta-analyse ooit uit. Een analyse op individuele patiënten data.


Placebo
Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Archives of Internal Medicine van 10 september 2012. De conclusie luidt dat acupunctuur effectief is bij de behandeling van chronische pijn en daardoor een redelijke verwijsoptie voor artsen. De verschillen tussen acupunctuur en placebo-acupunctuur - waarbij mensen de naalden door een op de huid geplakt kussentje geprikt krijgen en dus niet in hun lichaam geprikt zijn wel significant, maar bescheiden, stellen de onderzoekers. Mogelijk zijn er andere factoren die een rol spelen in het therapeutisch effect.
„Toch is hiermee eindelijk het effect van acupunctuur bij chronische pijn bewezen volgens de spelregels van het vergelijkend onderzoek. Acupunctuur geeft dus wel degelijk significante verschillen met "nep"acupunctuur bij de behandeling van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en osteoarthritis,” stelt voorzitter dr.
Chun Lee Oei-Tan van de NAAV.


Bewezen
Medische commentatoren in Amerika, zoals Andrew Avins uit Oakland, schreven: „We zouden patiënten met chronische pijn de acupunctuur niet moeten ontzeggen. Het is nu uit dit grootschalige onderzoek bewezen, dat acupunctuur werkt en een goede verwijsoptie is.”
Duitse onderzoekers die deelnamen aan het onderzoek zorgden er met eerdere klinische studies al voor, dat acupunctuur de medische erkenning kreeg van hun Artsenbond, de Duitse KNMG.
Read More…